3 years ago

Chuyên cung cấp máy lạnh cũ, máy giặt cũ, tủ lạnh cũ và tất cả các loại điện lạnh.

Công ty điện tử điện lạnh Hoàng Long được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2011 với tiền thân là điện lạnh Hoàng Long số 8 Lê Văn Khương Quận 12 đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành điện tử và read more...3 years ago

Chuyên cung cấp máy lạnh cũ, máy giặt cũ, tủ lạnh cũ và tất cả các loại điện lạnh.

Công ty điện tử điện lạnh Hoàng Long được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2011 với tiền thân là điện lạnh Hoàng Long số 8 Lê Văn Khương Quận 12 đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành điện tử và read more...3 years ago

Chuyên cung cấp máy lạnh cũ, máy giặt cũ, tủ lạnh cũ và tất cả các loại điện lạnh.

Công ty điện tử điện lạnh Hoàng Long được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2011 với tiền thân là điện lạnh Hoàng Long số 8 Lê Văn Khương Quận 12 đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành điện tử và read more...